Heter: ©hrista Barlinn Korvald
Alder: 24
Bor: Oslo
Mail: christakorvald@gmail.com
Tlf.: +47 97419677

Utenom det: Jobber med
i tillegg til tegning, illustrasjon, pappmasjé, radio, design, nettsider. Og utenom det på et
i Oslo kommune.

Angående utdanning: Tar emner på Institutt for
ved Universitetet i Oslo. Ferdig med en bachelor i grafisk design og illustrasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2016.